כאן ניתן לאמת האם קובץ הPDF נוצר במערכת מילוי הטפסים.
יש לבחור את הקובץ ולמלא את קוד הזיהוי שלו. (Validation id)
המערכת תשלח את תוצאות הבדיקה למייל.


הקובץ

קוד הזיהוי (Validation id)

המייל לקבלת תוצאות בדיקת האימות