חבילות טרנזקציות במסלול מצטבר (המחירים לפני מע"מ).

חבילת ניסיון
30 טרנזקציות
269 ש"ח
8.90 ש"ח לטרנזקציה
חבילת עסק קטן
50 טרנזקציות
388 ש"ח
7.76 ש"ח לטרנזקציה
חבילה בינונית
100 טרנזקציות
615 ש"ח
6.15 ש"ח לטרנזקציה
חבילת עסק מתקדם
200 טרנזקציות
975 ש"ח
4.88 ש"ח לטרנזקציה
חבילת חיסכון
350 טרנזקציות
1275 ש"ח
3.64 ש"ח לטרנזקציה

חבילות טרנזקציות חודשיות (המחירים לפני מע"מ).

חבילת ניסיון
30 טרנזקציות
175 ש"ח
5.83 ש"ח לטרנזקציה
חבילת עסק קטן
50 טרנזקציות
255 ש"ח
5.10 ש"ח לטרנזקציה
חבילה בינונית
100 טרנזקציות
410 ש"ח
4.10 ש"ח לטרנזקציה
חבילת עסק מתקדם
200 טרנזקציות
650 ש"ח
3.25 ש"ח לטרנזקציה
חבילת חיסכון
350 טרנזקציות
850 ש"ח
2.42 ש"ח לטרנזקציה

מבצע לרוכשים דרך האתר - מגדילים חבילה ב10%